Cookie: Naša stránka využíva súbory cookie. Prečítajte si ďalšie informácie o našich zásadách práce so súbormi cookie. súhlasím
Zavrieť
You have changed campaigns but your basket has not changed.
You have changed campaigns hence your basket has updated accordingly.

 

AVON Cosmetics, spol. s. r. o.:

záväzok k produkcii palmového oleja

 


I. Vízia a predslov


V spoločnosti Avon veríme, že podnikanie by malo „prispievať k rozvoju blahobytu v spoločnosti a v prostredí, v ktorom sa podnikanie realizuje“, ako stojí v našom zakladacom ustanovení z roku 1886. Zároveň by podnikanie malo plniť vedúcu úlohu vo vytváraní pozitívnych dopadov na životné prostredie a spoločenské témy.


Avon sa preto snaží minimalizovať dopad podnikania spoločnosti Avon na životné prostredie, pričom zohľadňuje spotrebu energie, vody, recykláciu odpadu, emisiu skleníkových plynov, spotrebu papiera atď. V neposlednom rade je Avon hlavným aktérom v boji proti domácemu násiliu a rakovine pŕs.


Obmedzenie používania palmového oleja pri výrobe kozmetických výrobkov predstavuje pre Avon príležitosť k ďalšej zmene. Spotreba palmového oleja je vystavená kritike kvôli ničeniu dažďových pralesov a rašelinísk v juhovýchodnej Ázii, ktorá vedie k narušeniu prirodzeného prostredia niektorých organizmov a k produkcii oxidu uhličitého. Hoci sa cez 80 % zo získaného palmového oleja využíva v potravinárskom priemysle, môže byť palmový olej tiež jednou zo zložiek kozmetických výrobkov. Avon nevyužíva palmový olej vo vysokej miere, ale napriek tomu sa zaviazal k pravidlám týkajúcim sa získavania palmového oleja v rámci programu GreenPalm. Z každej tony palmového oleja získaného pre výrobky Avon venuje spoločnosť dobrovoľnú čiastku výrobcom palmového oleja, ktorí spolupracujú s organizáciou Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) a riadia sa smernicami o zodpovednosti za životné prostredie. Celý proces tak napomáha k udržaniu biodiverzity a prirodzeného prostredia organizmov.


GreenPalm je certifikovaný obchodný program, ktorý sa zaoberá ekologickými a spoločenskými dopadmi vyrubovania dažďových pralesov v dôsledku získavania palmového oleja. S podporou medzinárodnej organizácie Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sa GreenPalm snaží motivovať ľudí, aby svojim správaním podporovali trvale udržateľný rozvoj, za čo ich následne oceňuje. Spoločnosť Avon sa pripojila k RSPO, aby podporila rozvoj a overovanie globálnych štandardov pri získavaní palmového oleja.


V súlade so šírením povedomia o pozitívnych dopadoch na životné prostredie a spoločnosť vytvoril Avon tento písomný záväzok k produkcii palmového oleja.

 

II. Záväzok k produkcii palmového oleja


Avon sa v tomto prehlásení zaväzuje, že:

  • bude podporovať trvale udržiteľnú stratégiu získavania palmového oleja v súlade s programom GreenPalm, čo v praxi znamená, že z každej tony palmového oleja získaného pre výrobky Avon venuje spoločnosť dobrovoľnú čiastku výrobcom palmového oleja, ktorí spolupracujú s organizáciou RSPO. Avon zákazníci si tak môžu byť istí, že kúpou výrobkov podporujú zodpovedný prístup k životnému prostrediu.
  • Avon podporuje moratórium, ktoré bolo uvalené s cieľom zabrániť premene dažďových pralesov a rašelinísk na plantáže.


{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]