Cookie: Naša stránka využíva súbory cookie. Prečítajte si ďalšie informácie o našich zásadách práce so súbormi cookie. súhlasím
Zavrieť
You have changed campaigns but your basket has not changed.
You have changed campaigns hence your basket has updated accordingly.

Etické zaobchádzanie so zvieratami

Oddanosť vede... Rešpekt k pohode zvierat

Spoločnosť AVON s hrdosťou prehlasuje, že žiadne výrobky a ani ich jednotlivé zložky netestuje na zvieratách, a to nikde na svete. Spolupracovali sme tri desaťročia  s organizáciami ako Institute of In Vitro Sciences, FRAME  - Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments a Humane Society International na prijatí neživočíšnych metód, s cieľom dosiahnuť pozitívne zmeny v oblasti testovania na zvieratách. Spoločnosť AVON sa v roku 2019 stala prvou svetovou kozmetickou spoločnosťou*, predávajúcou v Číne, ktorá zastavila testovanie na zvieratách naprieč portfóliom všetkých svojich značiek **.

V decembri 2019, bola spoločnosť AVON uznaná ako „Pracujúca na zmene právnych predpisov“ neziskovou organizáciou „Ľudia za etické zaobchádzanie so zvieratami (PETA)“.

Bezpečnosť našich spotrebiteľov považuje AVON za prioritu. Sme odhodlaní predávať len bezpečné výrobky, vyrábať kozmetické prípravky s využitím iba bezpečných prísad a plniť príslušné predpisy vo viac ako 100 krajinách, v ktorých sa výrobky AVON predávajú. V rámci tohto záväzku súčasne zachovávame hlboký rešpekt k pohode zvierat.

V júni 1989 oznámila spoločnosť AVON trvalé ukončenie testovania svojich výrobkov na zvieratách a to vrátane testovania v externých laboratóriách. Spoločnosť AVON bola jednou z prvých veľkých kozmetických firiem na svete, ktoré testovanie na zvieratách ukončili. Náš prístup k hodnoteniu bezpečnosti využíva dáta z počítačového modelovania, in vitro skúšky (skúšky v skúmavke / bunkové kultúry), klinické testy na dobrovoľníkoch a využíva taktiež dáta získané v minulosti. Spoločnosť AVON sa aktívne podieľa na vývoji, implementácii a prijímaní alternatívnych testovacích metód už od osemdesiatych rokov minulého storočia a spolupracuje na vyhľadávaní a vývoji nových alternatív testovania spoločne s ďalšími kozmetickými firmami a externými organizáciami. 

Naše snahy v tomto smere boli ocenené už v roku 1993 na Svetovom kongrese o alternatívach a využití zvierat v prírodných vedách: v oblasti vzdelávania, výskumu a testovania. V roku 1993, dostala spoločnosť tiež cenu Recognition Award od Centra pre alternatívy k testovaniu na zvieratách na Johns Hopkins University v Spojených štátoch a to za svoju oddanosť zásadám 3R (Refinement = zníženie až odstránenie bolesti, reduction = redukcia počtu zvierat, replacement = náhrada zvierat) a za využívanie alternatívnych testov pre vyhodnocovanie bezpečnosti.

Viac informácii nájdete na responsibility.avoncompany.com.

Ohľadom otázok na bezpečnosť výrobkov Avon nás kontaktujte na adrese avoncr@avon.com.

*Založené na výsledkoch Euromonitor International (apríl 2019) v porovnaní s desiatkami najväčších spoločností pôsobiacich v oblasti krásy a osobnej starostlivosti

**V súlade s globálnymi predpismi zabezpečujúcimi dobré životné podmienky zvierat a certifikáciu testovania na zvieratách, uverejnenými v novembri 2019

{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]